Realizované projekty

Dne 5. 12. 2018 byla vyhlášena výzva č. 49 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Bližší informace naleznete ZDE   ***      ***   Byl schválen harmonogram výzev pro rok 2019, blíže ZDE.   ***   

Zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny Schulhoffova

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000540
Zaměření projektu:Projekt řeší problém nedostatečné ICT infrastruktury vzhledem ke stávajícím i nově vznikajícím potřebám školy. Dojde k vybudování dvou víceúčelových IT učeben, zřízení mobilní tabletové učebny. Tím se zajistí vnitřní konektivita školy a rozvoj související IT infrastruktury v novém areálu školy Schulhoffova.
Žadatel:Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Partner:-
Výše schválené podpory:2 351 457,50 Kč
Harmonogram:

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2018

WWW:www.kvetnak.cz

Cílem projektu je zřízení dvou multifunkčních počítačových učeben a mobilní tabletové učebny, to přispěje k rozvoji cizojazyčné a přírodovědné gramotnosti, matematických a finančních kompetencí žáků.