Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem, Praha 5 – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000385
Zaměření projektu:Projekt reaguje na zvyšující se potřebu cílových skupin po umístění v ZŠ s péčí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a sociokulturním znevýhodněním v Praze 5, s respektem k aktuálním požadavkům na sociální inkluzi, kterou nyní nelze (díky omezené kapacitě) uspokojit. V ZŠ a MŠ Kořenského (objekt Pod Žvahovem) vzniknou 2 kmenové učebny, kapacita 2x30 žáků, 25 s inkluzí, odborná učebna (18 žáků). Nové učebny podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky vč. SVP. Projekt má značnou připravenost, je zařazen v MAP Praha 5, realizace 2017.
Žadatel:Městská část Praha 5
Partner:-
Výše schválené podpory:3 719 983,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2017

WWW:http://www.praha5.cz/

Cílem projektu je vytvořit nové učebny (2 kmenové, 1 odborná) s max kapacitou 60 dětí (50 při inkluzi) a 18 míst v odborné učebně ve stávajícím objektu ZŠ a zvýšit tak kapacitu školy s respektem k inkluzi.