Prioritní osa 1

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

služby v oblasti výzkumu a vývoje
spolupráce výzkumných institucí a malých a středních podniků
vybavení vědeckotechnických parků
Prioritní osa 2

Udržitelná mobilita a energetické úspory

úspora energií v zařízeních MHD
úprava energeticky náročných budov
záchytná parkoviště systému P+R (park & ride)
Prioritní osa 3

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

azylové domy, denní centra pro bezdomovce
projekty poskytující pracovní příležitosti pro znevýhodněné
vznik kulturně komunitních center
Prioritní osa 4

Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

zařízení předškolní péče o děti do 3 let
nové třídy v mateřských a základních školách
úpravy školských budov pro potřeby handicapovaných
Výzva č. 24 - byly zveřejněny nejčastější dotazy.   ***   Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo projekty v rámci výzvy č. 7 v celkové výši 148 693 435,25 Kč.   ***      ***   Pro žadatele ve výzvě č. 20 jsme připravili podrobný návod k vyplnění CBA v MS2014+.   ***   Při vyhlašování nových výzev OP PPR budou platit nová pravidla spolufinancování projektů pro městské části.   ***   Dne 14. 12. 2016 nabyla účinnosti aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR   ***   

Výzvy

Výzva č. 40 – Energetické úspory v městských objektech

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Stav:Příjem žádostí
Ukončení příjmu žádostí:31.8.2017
Celková alokace:200 mil. Kč