Prioritní osa 1

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

služby v oblasti výzkumu a vývoje
spolupráce výzkumných institucí a malých a středních podniků
vybavení vědeckotechnických parků
Prioritní osa 2

Udržitelná mobilita a energetické úspory

úspora energií v zařízeních MHD
úprava energeticky náročných budov
záchytná parkoviště systému P+R (park & ride)
Prioritní osa 3

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

azylové domy, denní centra pro bezdomovce
projekty poskytující pracovní příležitosti pro znevýhodněné
vznik kulturně komunitních center
Prioritní osa 4

Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

zařízení předškolní péče o děti do 3 let
nové třídy v mateřských a základních školách
úpravy školských budov pro potřeby handicapovaných
Aktualizace harmonogramu výzev 2020   ***   

Výzvy

Výzva č. 33 – Energetické úspory v městské veřejné dopravě

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Stav:Vyhlášená
Ukončení příjmu žádostí:29.1.2021
Celková alokace:280 mil. Kč

Semináře

Seminář pro žadatele k výzvě č. 54

Stav:Stále volná místa!
Datum konání:28.1.2020