Prioritní osa 1

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

služby v oblasti výzkumu a vývoje
spolupráce výzkumných institucí a malých a středních podniků
vybavení vědeckotechnických parků
Prioritní osa 2

Udržitelná mobilita a energetické úspory

úspora energií v zařízeních MHD
úprava energeticky náročných budov
záchytná parkoviště systému P+R (park & ride)
Prioritní osa 3

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

azylové domy, denní centra pro bezdomovce
projekty poskytující pracovní příležitosti pro znevýhodněné
vznik kulturně komunitních center
Prioritní osa 4

Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

zařízení předškolní péče o děti do 3 let
nové třídy v mateřských a základních školách
úpravy školských budov pro potřeby handicapovaných
Dne 20. 4. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 25 a 27. Ve výzvě č. 25 bylo celkem předloženo 18 žádostí o podporu v objemu 57,2 mil. Kč. Ve výzvě č. 27 bylo celkem předloženo 17 žádostí o podporu v objemu 212 mil. Kč.     ***   

Dne 21.4.2017 byla vyhlášena výzva na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr pro finančně – ekonomickou část a věcnou část věcného hodnocení.

   ***   Rada hl. m. Prahy schválila návrh revize Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Více informací v rubrice Aktuality.   ***   Dne 30. 3. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 20 a výzvě č. 23.     ***   Odbor evropských fondů zve všechny na Den Evropy, 4. 5. 2017 od 13.hod. na Střeleckém ostrově. Více v rubrice Aktuality.   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 23. 2. 2017 projekty ve výzvě č. 17 ve výši 53,8 mil. Kč a ve výzvě č. 22 v součtu za 14,25 mil. Kč. Zájemci o výzvu č. 22 však mohou podávat své žádosti o podporu až do 14. 12. 2017.   ***   27. 2. 2017 byl zahájen příjem žádostí ve výzvě č. 40.   ***   Při vyhlašování nových výzev OP PPR budou platit nová pravidla spolufinancování projektů pro městské části.   ***   

Výzvy

Výzva č. 40 – Energetické úspory v městských objektech

Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Stav:Vyhlášená
Ukončení příjmu žádostí:31.8.2017
Celková alokace:200 mil. Kč

Semináře

Seminář pro příjemce – výzva č. 7 (PO1)

Stav:Stále volná místa!
Datum konání:16.5.2017