Prioritní osa 1

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

služby v oblasti výzkumu a vývoje
spolupráce výzkumných institucí a malých a středních podniků
vybavení vědeckotechnických parků
Prioritní osa 2

Udržitelná mobilita a energetické úspory

úspora energií v zařízeních MHD
úprava energeticky náročných budov
záchytná parkoviště systému P+R (park & ride)
Prioritní osa 3

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

azylové domy, denní centra pro bezdomovce
projekty poskytující pracovní příležitosti pro znevýhodněné
vznik kulturně komunitních center
Prioritní osa 4

Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

zařízení předškolní péče o děti do 3 let
nové třídy v mateřských a základních školách
úpravy školských budov pro potřeby handicapovaných
Pro žadatele ve výzvě č. 20 jsme připravili podrobný návod k vyplnění CBA v MS2014+.   ***   Při vyhlašování nových výzev OP PPR budou platit nová pravidla spolufinancování projektů pro městské části.   ***   Dne 14. 12. 2016 nabyla účinnosti aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR   ***   29.11. 2016 byla schválena změna výzvy č. 23 „Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze“ vyhlášená 29. 9. 2016.   ***   

Výzvy

Výzva č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Stav:Příjem žádostí
Ukončení příjmu žádostí:31.5.2017
Celková alokace:400 mil. Kč

Semináře

Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 26

Stav:Stále volná místa!
Datum konání:18.1.2017