Prioritní osa 1

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

služby v oblasti výzkumu a vývoje
spolupráce výzkumných institucí a malých a středních podniků
vybavení vědeckotechnických parků
Prioritní osa 2

Udržitelná mobilita a energetické úspory

úspora energií v zařízeních MHD
úprava energeticky náročných budov
záchytná parkoviště systému P+R (park & ride)
Prioritní osa 3

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

azylové domy, denní centra pro bezdomovce
projekty poskytující pracovní příležitosti pro znevýhodněné
vznik kulturně komunitních center
Prioritní osa 4

Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

zařízení předškolní péče o děti do 3 let
nové třídy v mateřských a základních školách
úpravy školských budov pro potřeby handicapovaných
Výzva č. 26 „Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů“ vyhlášena k předkládání žádostí o podporu v rámci OP PPR.   ***      ***      ***      ***   Došlo k aktualizaci 8. výzvy k předkládání žádostí o podporu. Aktuální znění výzvy a bližší informace najdete na penizeproprahu.cz/inovacni-poptavka-verejneho-sektoru/.   ***   Do konce roku 2016 budou platit změny ve vykazování indikátorů v ZoR   ***   

Výzvy

Výzva č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Stav:Příjem žádostí
Ukončení příjmu žádostí:31.5.2017
Celková alokace:400 mil. Kč