Kontakty

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání   ***   Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35     ***   Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 34     ***   Dne 24.7.2018 byla schválena revize č. 2 OP PPR   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 8. 8. 2018)   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Filtrovat podle oddělení:Oddělení sekretariátu
Oddělení udržitelnosti a dokončování programu
Oddělení finančního řízení a kontrol
Oddělení projektů
Oddělení řízení a koordinace programu

odbor evropských fondů: info@penizeproprahu.cz
Magistrát hl. m. Prahy, Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město

ID datové schránky: 48ia97h

IČO: 00064581


Oddělení sekretariátu
Stanislava Smolová
Sekretářka
stanislava.smolova@praha.eu
Více ...
Patricie Holasová
Konzultantka pro administraci projektů
patricie.holasova@praha.eu
Více ...
Olga Toušková
Manažerka pro publicitu
olga.touskova@praha.eu
Více ...

Oddělení udržitelnosti a dokončování programu
Martin Bednář
Vedoucí oddělení
martin.bednar@praha.eu
Více ...
Markéta Málková
Finanční manažerka
marketa.malkova@praha.eu
Více ...
Lucie Frýdová
Finanční manažerka
lucie.frydova@praha.eu
Více ...
Magdalena Šimková
Finanční manažerka
magdalena.simkova@praha.eu
Více ...
Lenka Nachtigalová
Finanční manažerka
lenka.nachtigalova@praha.eu
Více ...
Zuzana Kiszová
Finanční manažerka
zuzana.kiszova@praha.eu
Více ...
Aneta Bartáková
Finanční manažerka
aneta.bartakova@praha.eu
Více ...

Oddělení finančního řízení a kontrol
Josef Kacerovský
Finanční manažer
josef.kacerovsky@praha.eu
Více ...
Ondřej Nedvěd
Finanční manažer
ondrej.nedved@praha.eu
Více ...
Radovan Hlavík
Finanční manažer
radovan.hlavik@praha.eu
Více ...
Stanislav Troníček
Finanční manažer
stanislav.tronicek@praha.eu
Více ...
Aleš Veselý
Finanční manažer
ales.vesely@praha.eu
Více ...
Veronika Konečná
Finanční manažer
veronika.konecna@praha.eu
Více ...
Andrea Klikorková
Finanční manažer
andrea.klikorkova@praha.eu
Více ...
Zdeněk Modálek
Finanční manažer
zdenek.modalek@praha.eu
Více ...
Lucie Ponicová
Finanční manažer
lucie.ponicova@praha.eu
Více ...
Linda Sadílková
Vedoucí oddělení
linda.sadilkova@praha.eu
Více ...
Markéta Bulířová
Finanční administrátorka projektů
marketa.bulirova@praha.eu
Více ...
Anna Hořejšová
Finanční manažerka
anna.horejsova@praha.eu
Více ...
Michaela Kloudová
Finanční manažerka
michaela.kloudova@praha.eu
Více ...
Marie Borecká
Finanční manažerka
marie.borecka@praha.eu
Více ...
Kateřina Blažková
Finanční manažerka
katerina.blazkova@praha.eu
Více ...
Kateřina Hoření
Finanční manažerka
katerina.horeni@praha.eu
Více ...
Martina Koutná
Finanční manažerka
martina.koutna@praha.eu
Více ...
Monika Šulcová
Finanční manažerka
monika.vozkova@praha.eu
Více ...
Dagmar Zdeňková
Finanční manažerka
dagmar.zdenkova@praha.eu
Více ...
Michaela Příkopová
Finanční manažerka
michaela.prikopova@praha.eu
Více ...
Radka Mojžíšová
Finanční manažerka
radka.mojzisova@praha.eu
Více ...

Oddělení projektů
Karel Andrle
Vedoucí oddělení
karel.andrle@praha.eu
Více ...
Tereza Fuka
Programová manažerka
tereza.fuka@praha.eu
Více ...
Lenka Pachlová
Programová manažerka
lenka.pachlova@praha.eu
Více ...
Petra Altmannová
Programová manažerka
petra.altmannova@praha.eu
Více ...
Nina Bořkovcová
Projektová manažerka
nina.borkovcova@praha.eu
Více ...
Monika Ettlerová
Projektová manažerka
monika.ettlerova@praha.eu
Více ...
Aneta Raková
Projektová manažerka
aneta.rakova@praha.eu
Více ...
Kateřina Skanderová
Projektová manažerka
katerina.skanderova@praha.eu
Více ...
Karolina Špačková
Projektová manažerka
karolina.spackova@praha.eu
Více ...
Blanka Kučerová
Projektová manažerka
blanka.kucerova@praha.eu
Více ...
Eva Lepšová
Projektová manažerka
eva.lepsova@praha.eu
Více ...
Ludmila Budilová
Projektová manažerka
ludmila.budilova@praha.eu
Více ...
Michala Kudrličková
Projektová manažerka
michala.kudrlickova@praha.eu
Více ...
Jana Olíková
Projektová manažerka
jana.olikova@praha.eu
Více ...
Veronika Fialová
Projektová manažerka
veronika.fialova@praha.eu
Více ...
Martina Vošvrdová
Projektová manažerka
martina.vosvrdova@praha.eu
Více ...
Kristýna Hulová
Projektová manažerka
kristyna.hulova@praha.eu
Více ...
Vendula Tylová
Projektová manažerka
vendula.tylova@praha.eu
Více ...
Gabriela Valová
Projektová manažerka
gabriela.valova@praha.eu
Více ...
Vít Čaban
Programový manažer
vit.caban@praha.eu
Více ...

Oddělení řízení a koordinace programu
Roman Sagač
Metodik řízení operačního programu
roman.sagac@praha.eu
Více ...
Bohdan Kadlec
Metodik řízení operačního programu
bohdan.kadlec@praha.eu
Více ...
Michal Vokurka
Metodik řízení operačního programu
michal.vokurka@praha.eu
Více ...
Oldřich Hnátek
Vedoucí oddělení
oldrich.hnatek@praha.eu
Více ...
Dominika Mikulášová
Administrátorka monitorovacího systému
dominika.mikulasova@praha.eu
Více ...
Kateřina Špírková
Administrátorka monitorovacího systému
katerina.spirkova@praha.eu
Více ...
Kateřina Fraňková
Koordinátorka nesrovnalostí
katerina.frankova@praha.eu
Více ...
Monika Keřková
Koordinátorka evaluace
monika.kerkova@praha.eu
Více ...
Veronika Cifrincová
Koordinátorka technické pomoci
veronika.cifrincova@praha.eu
Více ...
Tereza Šmídová
Koordinátorka technické pomoci
tereza.smidova@praha.eu
Více ...
Vojtěch Smrčka
Administrátor monitorovacího systému
vojtech.smrcka@praha.eu
Více ...
Martin Škréta
Konzultant pro finanční řízení
martin.skreta@praha.eu
Více ...
Robert Kujan
Konzultant pro finanční řízení
robert.kujan@praha.eu
Více ...

Výzvy


9.4.2018

Výzva č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II


Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. března 2018 vyhlášení výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II Operačního programu Praha – pól růstu ČR. ...

23.2.2018

Výzva č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť


Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1 2018 vyhlášení výzvy č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. ...