Veřejné zakázky

Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN na podporu MSP prostřednictvím zvýhodněných úvěrů na financování inovativních projektů na území Prahy. Více ZDE.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Filtrovat veřejné zakázky podle typu dodávek:

Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:480 000 Kč
Lhůta podání nabídek od:22.3.2019
Lhůta podání nabídek do:2.4.2019
Typ dodávek:Služby - Ostatní
Předmět zakázky:Účelem veřejné zakázky je pro Operační program Praha - pól růstu ČR vyhodnotit nastavení cílových hodnot indikátorů v prioritní ose 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků v prioritní ose 5 Technická pomoc.  

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 2. 4. 2019, 10:00 hodin.

Zajištění komplexních překladatelských a tlumočnických služeb pro potřeby Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:460.000 Kč
Lhůta podání nabídek od:4.3.2019
Lhůta podání nabídek do:18.3.2019
Typ dodávek:Služby - Překlady/tlumočení
Předmět zakázky:Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je předklad vybraných dokumentů strategického a metodického charakteru, popř. jiných, z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny, a tlumočení na akcích pořádaných zadavatelem s důrazem na znalost terminologie ESI fondů.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 18. 3. 2019, 10:00 hodin.

Jazykové vzdělávání zaměstnanců odboru FON

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:2.500.000 Kč
Lhůta podání nabídek od:12.6.2018
Lhůta podání nabídek do:2.7.2018
Typ dodávek:Služby - Kurzy/Školení - jazyky
Předmět zakázky:Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v poskytování jazykového vzdělávání v anglickém a německém jazyce pro zaměstnance odboru FON.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 2. 7. 2018, 10:00 hodin.

Výzvy


27.6.2019

Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I


Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 3. 2019 vyhlášení výzvy č. 51- Rozvoj vzdělávání v Praze I.

27.6.2019

Výzva č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II


Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 3. 2019 vyhlášení výzvy č. 52 - Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II.