Volná místa

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***   Dne 21. června 2017 byla vyhlášena výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Koordinátor/koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů (Magistrát hl. m. Prahy)

oznámení ke stažení zde

  • pracovní poměr na dobu neurčitou
  • přihlášky nejpozději do 2. srpna 2017 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.


Programový manažer / manažerka v odboru evropských fondů (Magistrát hl. m. Prahy)

Programový manažer / programová manažerka v odboru evropských fondů (Magistrát hl. m. Prahy)

Oznámení ke stažení ZDE

  • pracovní poměr na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené
  • přihlášky nejpozději do 31. července 2017


Projektový manažer / manažerka

Oznámení ke stažení ZDE

  • na dobu určitou
  • přihlášky nejpozději dne 24. 7. 2017


Výzvy


29.3.2018

Výzva č. 29 – Inovační poptávka veřejného sektoru II


Rada hl. m. Prahy schválila dne 20. června 2017 vyhlášení výzvy č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu.

31.7.2018

Výzva č. 31 – Energetické úspory v městských objektech – Veřejná doprava


Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. června 2017 vyhlášení výzvy č. 31 Prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzva se týká Specific