Aktuality

Dne 5. 12. 2018 byla vyhlášena výzva č. 49 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Bližší informace naleznete ZDE   ***      ***   Byl schválen harmonogram výzev pro rok 2019, blíže ZDE.   ***   

38. výzva – aktualizace informací (k 25. 11. 2018)

K 25. 11. 2018 bylo do této výzvy zatím podáno 18 projektů v celkové výši 65,82 mil. Kč, což činí 156 % z celkové alokace výzvy (42 mil. Kč). V současné době je již alokace výzvy vyčerpána, nicméně stále průběžně probíhá formální a věcné hodnocení, v rámci kterých mohou být projekty vyřazeny a může se tak uvolnit alokace pro další projekty.

Další aktualizace průběhu výzvy č. 38 bude zveřejněna dne 10. 12. 2018.

 

Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 7

Počet žádostí o podporu v procesu věcného hodnocení – 4

Počet žádostí o podporu vyřazených v rámci formálního hodnocení – 2

Počet žádostí o podporu vyřazených v rámci věcného hodnocení – 2

Počet žádostí, u kterých probíhá ex-ante kontrola – 3

Počet schválených žádostí o podporu v RHMP – 3

Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 3

Aktuality


5.12.2018

Vyhlášení výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem


Dne 5. 12. 2018 byla vyhlášena výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Bližší informace naleznete ZDE