Tiskové zprávy

*** Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce. *** Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzev č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení.   ***   

Dne 20. září 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Bližší informace naleznete ZDE.

    ***   Soutěžte s OP PPR od 9. 10. na Hitrádiu City o vstupenky do ZOO a fotoaparát! Více o rozhlasové kampani ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Byl přidán další Seminář k 32. výzvě. Více informací ZDE.   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 9., 11. a 24. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektu v 40. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 21., 22. a 23. výzvě. ZDE   ***   Od 1.července 2017 jsou uzavřené smlouvy s dodavateli u příjemců, na které se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinné až po jejich zveřejnění v registru smluv.   ***   Ladronkafest přilákal davy návštěvníků, lidé se tu zajímali i o evropské fondy. Najdete se?   ***   Seminář pro žadatele k vyhlášené 32. výzvě ZDE   ***   Dne 6. září 2017 byla vyhlášena výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Byly zveřejněny pokyny pro modul Veřejné zakázky v IS KP14+. Dokument je ke stažení ZDE.   ***   Dne 30. srpna 2017 byla vyhlášena výzva č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Nově nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Dne 9. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 21 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 2 a 4. Více informací týkajících se změn naleznete v sekci Harmonogram výzev nebo v sekci Pro žadatele.   ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   

5. 9. 2017 V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR radní odsouhlasili projekty za stovky milionů korun

PRAHA / Operační program Praha – pól růstu ČR je pro žadatele stále atraktivnější, což se odráží v narůstajícím počtu předkládaných projektů. Rada hl. m. Prahy tak odsouhlasila v posledním měsíci více než sto projektových záměrů předložených v rámci výzev programu. Podpořeny budou nejrůznější oblasti zasahující do života Pražanů, a to nejen vzdělání a podpora zaměstnanosti, ale také udržitelná mobilita a energetické úspory nebo technologický rozvoj a inovace.

                                                 Miliarda na rozvoj a inovace

Na dalším jednání 5. 9. 2017 pak Rada hl. m. Prahy souhlasila s podporou 76 dalších projektů z oblasti Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, konkrétně z výzvy č. 21 Posílení inkluze v multikulturní společnosti, výzvy č. 22 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a výzvy č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. Dále pak bylo odsouhlaseno 21 projektů předložených v rámci výzvy č. 24 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe, tedy z oblasti Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Celková finanční podpora těchto projektů dosahuje výše 1,1 mld. Kč.

„Velmi mě těší, kolik kvalitních projektů nám bylo dosud v rámci výzev Operačního programu Praha – pól růstu ČR předloženo. Program poskytuje finanční podporu v nejrůznějších oblastech a je dobře, že žadatelé mají zájem o všechny tyto sféry. Realizace podpořených projektových záměrů bude pro Prahu významným krokem kupředu,“ uvedla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

                                                       Vzdělání přitahuje

Přestože se Operační program Praha – pól růstu ČR zpočátku potýkal s určitými problémy, podařilo se čerpání finančních prostředků zlepšit a akcelerovat. V současné době je nejúspěšnější oblastí z hlediska čerpání podpory Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Oblast Udržitelná mobilita a energetické úspory se naopak potýkala s nedostatkem předložených projektů, bariéry v čerpání však částečně podařilo odstranit. V současné době jsou tak v této oblasti schváleny projekty ve výši 500 mil. Kč a podporu dalších projektů ve výši 100 mil. Kč radní nedávno odsouhlasili. Aby došlo ke zlepšení čerpání finanční podpory z této oblasti, přistoupil řídící orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR k revizi programového dokumentu. Hlavním tématem revize je podpora nové oblasti elektromobility, která povede ke snížení ekologické zátěže prostřednictvím vytvoření nových bezemisních autobusových linek.  Zároveň dojde také k navýšení prostředků pro úspěšnou oblast Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Zájem žadatelů o výzvy v oblasti vzdělání, vzdělanosti a zaměstnanosti je skutečně velký. Vliv těchto aktivit na kvalitu života obyvatel Prahy snad ani není třeba zdůrazňovat. Proto jsme se rozhodli přistoupit k revizi programového dokumentu a navýšit finanční prostředky poskytované v této oblasti. Věřím, že náš krok žadatelé ocení a i nadále budou předkládat své projektové záměry v tak hojném počtu, jako doposud,“ doplnila Ropková.

V průběhu října bude Radě hl. m. Prahy předloženo dalších 20 projektů z oblasti Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě v celkovém finančním objemu 160 mil. Kč a 16 projektů z oblasti Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací ve finančním objemu 670 mil. Během listopadu pak bude předloženo ke schválení Radě hl. města Prahy a následně Zastupitelstvu hl. města Prahy přibližně 110 projektů z výzvy č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol vyhlášené v oblasti Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Tyto projektové záměry dosahují odhadované výše 300 mil. Kč.

Více informací o Operačním programu Praha – pól růstu ČR naleznou zájemci na webových stránkách www.penizeproprahu.cz

Videa