Aktuality

Aktualizace harmonogramu výzev 2020   ***   

Metodiky MMR k ZZVZ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo a zveřejnilo na portálu o veřejných zakázkách a koncesích speciální metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Metodiky by měly představovat pro zadavatele (ale i dodavatele) věcný odborný návod k zadávání veřejných zakázek.

V těchto dokumentech naleznou zájemci bližší informace zejména o postupech v zadávacích řízeních, některých institutech a činnostech zadavatele v rámci zákona o veřejných zakázkách. Žadatelé a příjemci v rámci OP PPR mohou pro lepší přípravu a realizaci projektů v rámci výzev podporujících inovační poptávku veřejného sektoru (8. a 29. výzva) využít například metodiky k realizaci předběžné tržní konzultace, snížení počtu účastníků atd. Tyto metodiky naleznete ZDE.

 

 

Aktuality


15.1.2020

Aktualizace harmonogramu výzev 2020


Aktualizace harmonogramu výzev 2020


14.1.2020

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51 k 13.01.2020


Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51 k 13.01.2020 – ZDE