Aktuality

Metodiky MMR k ZZVZ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo a zveřejnilo na portálu o veřejných zakázkách a koncesích speciální metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Metodiky by měly představovat pro zadavatele (ale i dodavatele) věcný odborný návod k zadávání veřejných zakázek.

V těchto dokumentech naleznou zájemci bližší informace zejména o postupech v zadávacích řízeních, některých institutech a činnostech zadavatele v rámci zákona o veřejných zakázkách. Žadatelé a příjemci v rámci OP PPR mohou pro lepší přípravu a realizaci projektů v rámci výzev podporujících inovační poptávku veřejného sektoru (8. a 29. výzva) využít například metodiky k realizaci předběžné tržní konzultace, snížení počtu účastníků atd. Tyto metodiky naleznete ZDE.