Aktuality

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Metodiky MMR k ZZVZ

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo a zveřejnilo na portálu o veřejných zakázkách a koncesích speciální metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Metodiky by měly představovat pro zadavatele (ale i dodavatele) věcný odborný návod k zadávání veřejných zakázek.

V těchto dokumentech naleznou zájemci bližší informace zejména o postupech v zadávacích řízeních, některých institutech a činnostech zadavatele v rámci zákona o veřejných zakázkách. Žadatelé a příjemci v rámci OP PPR mohou pro lepší přípravu a realizaci projektů v rámci výzev podporujících inovační poptávku veřejného sektoru (8. a 29. výzva) využít například metodiky k realizaci předběžné tržní konzultace, snížení počtu účastníků atd. Tyto metodiky naleznete ZDE.

 

 

Aktuality


25.5.2018

Účinnost GDPR


V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde


25.5.2018

Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3


Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3