Aktuality

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání   ***   Dnes byla vyhlášena výzva č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Více o výzvě: ZDE   ***   Dotazníkové šetření k budoucímu programovému období 2021+, bližší informace ZDE   ***   37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informací ZDE   ***   
Zprávy z pólu – jaro 2018
15.3.2018
Právě vyšlo první letošní číslo pravidelného bulletinu Operačního programu Praha – pól růstu ČR s názvem Zprávy z pólu – jaro 2018. V tomto čísle Vám nabízíme informace o tom, jak se nám daří čerpat prostředky vyčleněné na pražský operační program, kolik projektů se díky němu již realizuje a rovněž ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 15. 3. 2018)
15.3.2018
K 15. 3. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 50 projektů v celkové výši 41 847 526 Kč, což činí 10,5 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 11 v objemu 9 303 762 Kč Počet žádostí o ...
Více
Zaměstnanci Magistrátu již mají možnost přihlásit děti do dvou podnikových dětských skupin
13.3.2018
Zahájení provozu dvou dětských skupin MHMP, které bylo stanoveno na úterý 3. 4. 2018, se blíží. Zaměstnanci, kteří si zvolili tento způsob každodenní péče o své děti v předškolním věku (již od 2 let), mají již od 24. 1. 2018 možnost podávat přihlášky. Dětské skupiny nabízejí rodičům celkovou kapacitu 24 míst. Místa ...
Více
Kritérium hospodárnosti na konci realizace projektu
9.3.2018
Na základě zkušeností z auditních zjištění z předchozího programu OPPA a vzhledem k častým dotazům od příjemců a žádostí o změnu zasíláme upřesnění k nákupu zařízení a vybavení v OP PPR. V Pravidlech pro žadatele a příjemce, kap. 17.2.3. je uvedeno: „Obdobným poměrným způsobem se posuzuje hospodárnost výdaje na zařízení a vybavení, pokud není využíváno po ...
Více
Seminář pro příjemce z 24. výzvy PO1
9.3.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 1 ve výzvě č. 24 – projekty proof-of-concept. Seminář se bude konat 20. března 2018 od 9:00 do 12:30 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná zde. ...
Více
Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání
9.3.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 3. 2018 revokaci výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Tato revize nabývá účinnosti od 7. 3. 2018. V rámci této výzvy dochází k navýšení alokace ze 100 mil. Kč na 200 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu byl již ve výzvě č. 34 ukončen. Důvodem pro navýšení ...
Více
38. výzva – aktualizace informací (k 6. 3. 2018)
7.3.2018
K 6. 3. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 7 987 144,34 Kč, což činí 19 % z celkové alokace výzvy (42 mil. Kč). Další aktualizace průběhu výzvy č. 38 bude zveřejněna dne 21. 3. 2018. Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 2 Počet žádostí o podporu ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II
7.3.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 3. 2018 vyhlášení výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 9. 4. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 7. 3. 2018 do 17. 1. 2019. Podrobné informace o výzvě, včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 5. 3. 2018)
5.3.2018
K 5. 3. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 0 Počet žádostí o podporu v ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 5. 3. 2018)
5.3.2018
K 5. 3. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 47 projektů v celkové výši 38 597 817 Kč, což činí 10,4 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 12 v objemu 12 777 631 Kč Počet žádostí ...
Více
Dotazníkové šetření EK
26.2.2018
V nadcházejících měsících Evropská Komise předloží návrhy Víceletého finančního rámce pro další nastavení fondů a programů EU, které budou financovány z rozpočtu EU po roce 2021. V tuto chvíli Evropská Komise shromažďuje názory všech zainteresovaných stran a občanů na to, jak rozpočet co nejlépe využít, do kterých regionů a na jaké ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 21. 2. 2018)
21.2.2018
K 21. 2. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet ...
Více
37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč
20.2.2018
Pro projekty ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, které nemají povinnost zpracovávat CBA v MS2014+ (projekty s celkovými způsobilými výdaji pod 5 mil. Kč) byla připravena Pomůcka pro zpracování finanční analýzy, která je součástí Studie proveditelnosti (kapitola 8).   Pomůcku naleznete na webových stránkách výzvy: http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-37-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol-ii/ ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 32. výzvě
19.2.2018
Dne 14. 2. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Do této výzvy bylo předloženo 20 žádostí o podporu v objemu 434,9 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily ...
Více
Nové pokyny pro žádost o platbu
14.2.2018
Na stránce Pro příjemce – Dokumenty – Pokyny k ZoR a ZoP byly zveřejněny nové pokyny pro příjemce k vyplnění žádosti o platbu v IS KP. Nová verze je platná od 7. 2. 2018. ...
Více
Nová Karta účastníka od 12. 2. 2018
7.2.2018
Od 12. 2. bude v platnosti nová verze Karty účastníka (Metodického listu podpořené osoby), kterou naleznete ke stažení na stránce http://penizeproprahu.cz/indikatory/ Pro období 12. 2. – 25. 2. 2018 je naplánováno tzv. přechodné období, kdy bude IS ESF přijímat i staré verze formulářů v pdf verzi. Od 26. 2. 2018 bude ...
Více
Seminář: Metodika kalkulace vyrovnávací platby SGEI – termín 16. 2. 2018
1.2.2018
Seminář je určen příjemcům a žadatelům, kteří realizují nebo připravují projekty sociálního bydlení, na které se bude vztahovat veřejná podpora v režimu SGEI. K dispozici je vzor formuláře pro kalkulaci vyrovnávací platby. Doporučujeme jeho vyplnění již před konáním semináře, abyste měli možnost přímo na semináři konzultovat konkrétní dotazy/problémy, které jsou spojeny s výpočtem ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 41
25.1.2018
Dne 24. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Do této výzvy bylo předloženo 11 žádostí o podporu v objemu 21,6 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)
25.1.2018
K 24. 1. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)
25.1.2018
K 24. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 27 projektů v celkové výši 20 423 107 Kč, což činí 5,1 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 7 v objemu 4 635 035 Kč Počet žádostí o podporu ve ...
Více

Videa