Aktuality

Upozorňujeme příjemce projektů v Prioritní ose 3 a 4, že od pátku 15. 11. 2019 od 17 hod do neděle 17. 11. 2019 do 24 hod bude portál ESF včetně IS ESF 2014+ nedostupný. Více zde.   ***   Harmonogram pro rok 2020 je nově zveřejněn zde.   ***   Aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2019, více zde.   ***   
Víkendová odstávka portálu ESF
11.11.2019
Upozorňujeme příjemce projektů v Prioritní ose 3 a 4, že od pátku 15. 11. 2019 od 17 hod do neděle 17. 11. 2019 do 24 hod bude portál ESF včetně IS ESF 2014+ nedostupný. Důvodem je plánovaná odstávka datového centra MPSV. Obsah portálu bude kompletně nedostupný. Prosíme proto, abyste veškerou práci ...
Více
Harmonogram výzev na rok 2020
4.11.2019
Harmonogram výzev na rok 2020 ...
Více
Aktualizace harmonogramu 2019
31.10.2019
Došlo k úpravě harmonogramu výzev pro rok 2019, ve verzi č. 4, platné od 31. 10. 2019, byly provedeny následující změny: Vyřazení výzvy č. 48 (PO4) z harmonogramu výzev na rok 2019 (připravena k vyhlášení v rámci harmonogramu výzev na rok 2020). Navýšení alokace č. 51 (PO4) z 200 na 310 mil. Kč. Posunutí ...
Více
Metodické sdělení Podpora sociálního začleňování v OP PPR a její vztah k podpoře sociálních služeb (PO3)
24.10.2019
Řídící orgán  vydal Metodické sdělení Podpora sociálního začleňování v OP PPR a její vztah k podpoře sociálních služeb. Dokument je relevantní pro žadatele v rámci prioritní osy 3, v aktivitě zaměřené na podporu sociálních služeb. Více ZDE ...
Více
Aktualizace harmonogramu 2018
22.10.2019
Došlo k úpravě harmonogramu pro rok 2018, ve verzi č. 7, platné od 22. 10. 2019, byly provedeny následující změny: ve výzvě č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť došlo k navýšení celkové alokace výzvy ze 42 mil. Kč na 49 mil. Kč ve výzvě č. 44 ...
Více
49. výzva – schválení projektů v ZHMP (2. část)
21.10.2019
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 10. 2019 schválilo poskytnutí podpory 47 projektům (2. část) předložených v rámci 49. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“. Celková výše projektů činí 58,66 mil. Kč. Usnesení ZHMP: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=188226029037032249239226047037032249236226044037032249237226041037032249237&id=581552 Poslední část předložených ...
Více
Nová verze Přílohy č. 6 PpŽP – Přehled indikátorů
14.10.2019
Upozorňujeme příjemce na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, která stanovuje definice jednotlivých indikátorů plněných příjemci, formu jejich vykazování a dokládání. Dostupná je ZDE. Změny oproti předchozí verzi jsou následující: Do indikátoru 60000 – Celkový počet účastníků se nezapočítávají nezletilé osoby Nový sloupec „Plnění indikátoru: kdy ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 49. výzvě
1.10.2019
Dne 26. 9. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Do této výzvy bylo předloženo celkem 179 projektů v celkové výši 174 325 136 Kč, což činí 58 % z celkové alokace výzvy (300 mil. Kč). Jedná se o průběžnou výzvu, první podané projekty byly již schváleny ...
Více
Aktualizace dokumentu Snížené odvody
30.9.2019
Od 1. 10. 2019 je účinná nová verze Snížených odvodů, kterou naleznete v záložce „pro příjemce“. ...
Více
Zprávy z pólu – podzim 2019
13.9.2019
Právě vyšlo letošní 3. vydání pravidelného bulletinu Operačního programu Praha – pól růstu ČR s názvem Zprávy z pólu – Podzim 2019. V tomto čísle Vám přinášíme aktuální shrnutí již 820 projektů předložených do Operačního programu Praha – pól růstu ČR, které byly schváleny pražskými zastupiteli. Představujeme aktuální otevřené i ...
Více
Navýšení alokace 51. výzvy
28.8.2019
Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy. Řídicí orgán v této výzvě eviduje výrazný převis požadovaných prostředků nad celkovou alokací výzvy. Proto v rámci této výzvy dochází k navýšení alokace z částky 200 mil. Kč na 310 mil. Kč.  Navyšovaná částka vychází z disponibilní alokace ...
Více
Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+
1.8.2019
Upozorňujeme příjemce na novou verzi Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, která je dostupná ZDE. Verze v režimu změn je pak k dispozici ZDE. Aktualizace reaguje na rozvoj systému IS ESF 2014+, ve kterém evidence probíhá. Zejména došlo k upřesnění, kdy může příjemce editovat datum výstupu z projektu u záznamů o ...
Více
38. výzva – schválení projektů v ZHMP
9.7.2019
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 20. 6. 2019 schválilo poskytnutí podpory 3 projektům předložených v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť“. Celková výše projektů činí 10,43 mil. Kč. Již 8 projektů s celkovými způsobilými náklady 28,11 mil. Kč bylo schváleno ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 45., 51. a 52. výzvě
3.7.2019
Dne 20. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II. Celkem bylo předloženo 5 žádostí o podporu v objemu 186 046 791,00 Kč. (93 % alokace výzvy, jež je 200 mil. Kč).   Dne 27. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí ...
Více
37. výzva – schválení projektů v ZHMP
28.5.2019
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 23. 5. 2019 schválilo poskytnutí podpory 81 projektům předložených v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti “. Celková výše projektů činí 198,8 mil. Kč. Dalších 61 schválených projektů ve výši 137,6 ...
Více
Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce
21.5.2019
Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.5, která je dostupná ZDE Z výčtu změn upozorňujeme na následující: Odstraněna povinnost provedení auditu u projektů nad 90 mil. Kč Úprava povinností pro dokládání informace o skutečných majitelích právnické osoby, Upřesnění v oblasti publicity, Upřesnění místní způsobilosti, Upřesnění způsobilosti DPH, Upřesnění ...
Více
Seminář pro příjemce – výzva č. 37 (PO4) – termín 19. 6. 2019
17.5.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy 4 ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Seminář se bude konat 16. 6. 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Finální výsledky věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37
13.5.2019
Dne 10. 5. 2019 byla u projektů předložených ve výzvě č. 37 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“ (z důvodu vypořádávání přezkumů). V této fázi bylo posuzováno celkem 197 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady ze žádosti 460 033 422,97 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci ...
Více
Seminář pro žadatele v rámci 49. výzvy
7.5.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil již třetí seminář pro žadatele prioritní osy 4 ve výzvě č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Seminář se bude konat 28. 5. 2019 od 13:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Seminář pro příjemce k veřejným zakázkám malého rozsahu
25.4.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce, kteří v rámci svých projektů budou realizovat zakázku malého rozsahu dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR. Seminář se bude konat 15. května 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace ...
Více

Videa