Aktuality

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Aktualizace harmonogramu pro rok 2016

Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016, aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise per rollam pro prioritní osu 4 dne 6. 6. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, konkrétně navýšení alokace výzvy č. 20 – Modernizace vybavení a zařízení pražských škol z 200 mil. Kč na 300 mil. Kč a zároveň navýšení alokace výzvy č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze z 300 mil. Kč na 400 mil. Kč. Další změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory, která byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 2 dne 11. 5. 2017. Konkrétně byla navýšena alokace výzvy č. 13 – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.

 

Aktuality


19.1.2018

Semináře pro příjemce v 21. výzvě


Vyhlášeny semináře pro příjemce v 21. výzvě, více informací ZDE


19.1.2018

Problém s úpravou rozpočtu v ISKP14+


V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE