Aktuality

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Aktualizace harmonogramu pro rok 2016

Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016, aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise per rollam pro prioritní osu 4 dne 6. 6. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, konkrétně navýšení alokace výzvy č. 20 – Modernizace vybavení a zařízení pražských škol z 200 mil. Kč na 300 mil. Kč a zároveň navýšení alokace výzvy č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze z 300 mil. Kč na 400 mil. Kč. Další změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory, která byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 2 dne 11. 5. 2017. Konkrétně byla navýšena alokace výzvy č. 13 – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.

 

Aktuality


19.4.2018

Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 34


Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE


9.4.2018

Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2018 (verze 2 platná od 9. 4. 2018)


Dne 9. 4. 2018 došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2018. Více informací ZDE