Aktuality

Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018   ***   V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 19. 6. 2018)   ***   

Aktualizace harmonogramu pro rok 2016

Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016, aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise per rollam pro prioritní osu 4 dne 6. 6. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, konkrétně navýšení alokace výzvy č. 20 – Modernizace vybavení a zařízení pražských škol z 200 mil. Kč na 300 mil. Kč a zároveň navýšení alokace výzvy č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze z 300 mil. Kč na 400 mil. Kč. Další změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory, která byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 2 dne 11. 5. 2017. Konkrétně byla navýšena alokace výzvy č. 13 – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.

 

Aktuality


15.6.2018

Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+


Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality


12.6.2018

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018


Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018