Aktuality

38. výzva – aktualizace informací (k 16. 1. 2019)   ***   Seminář pro příjemce 35. a 38. výzvy - 8.2.2019   ***   Semináře pro příjemce 34. výzvy - 30.1.201 a 31.1.2019   ***      ***      ***   Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+, více informací ZDE   ***   

Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+

Upozorňujeme příjemce na novou verzi Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, která je dostupná ZDE

Verze v režimu změn je pak k dispozici ZDE.

Aktualizace reaguje na rozvoj systému IS ESF 2014+, ve kterém evidence probíhá.

Z nových funkcionalit / nastavení IS ESF 2014+ upozorňujeme na následující:

  • Nově systém umožňuje kromě zápisu charakteristik ke každé jednotlivé podpořené osobě také hromadný zápis charakteristik k vybraným osobám
  • Příjemce nově nemůže editovat záznamy o charakteristikách podpořené osoby platných v době, kdy se tato osoba do projektu poprvé zapojila, pokud už osoba byla zahrnuta do nějaké zprávy o realizaci projektu předložené ŘO ke kontrole. U jednotlivých podpor, které podpořená osoba využila, je zamykání pro editaci navázáno na kompletaci záznamu o konkrétní podpoře (tj. na vyplnění pole „datum do“) u osob, které již byly započteny do dosažených hodnot indikátorů ve zprávě o realizaci projektu předložené ŘO ke kontrole.

V této souvislosti upozorňujeme, že datum ukončení účasti v projektu by měl příjemce vyplňovat až poté, kdy si je jist, že daná osoba již žádnou podporu z projektu čerpat nebude.

 

Aktuality


16.1.2019

38. výzva – aktualizace informací (k 16. 1. 2019)


38. výzva – aktualizace informací (k 16. 1. 2019)


14.1.2019

Seminář pro příjemce 35. a 38. výzvy


Seminář pro příjemce 35. a 38. výzvy – 8.2.2019