Aktuality

Dne 19. listopadu 2019 byla vyhlášena výzva č. 55 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 19. listopadu 2019 byla vyhlášena výzva č. 56 - Inovační poptávka veřejného sektoru III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Harmonogram pro rok 2020 je nově zveřejněn zde.   ***   Aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2019, více zde.   ***   

Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+

Upozorňujeme příjemce na novou verzi Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, která je dostupná ZDE.

Verze v režimu změn je pak k dispozici ZDE.

Aktualizace reaguje na rozvoj systému IS ESF 2014+, ve kterém evidence probíhá.

Zejména došlo k upřesnění, kdy může příjemce editovat datum výstupu z projektu u záznamů o podpořených osobách.

Z nových funkcionalit / nastavení IS ESF 2014+ upozorňujeme na následující:

  • Nově systém umožňuje kromě zápisu charakteristik ke každé jednotlivé podpořené osobě také hromadný zápis charakteristik k vybraným osobám
  • Příjemce nově nemůže editovat záznamy o charakteristikách podpořené osoby platných v době, kdy se tato osoba do projektu poprvé zapojila, pokud už osoba byla zahrnuta do nějaké zprávy o realizaci projektu předložené ŘO ke kontrole. U jednotlivých podpor, které podpořená osoba využila, je zamykání pro editaci navázáno na kompletaci záznamu o konkrétní podpoře (tj. na vyplnění pole „datum do“) u osob, které již byly započteny do dosažených hodnot indikátorů ve zprávě o realizaci projektu předložené ŘO ke kontrole.

V této souvislosti upozorňujeme, že datum ukončení účasti v projektu by měl příjemce vyplňovat až poté, kdy si je jist, že daná osoba již žádnou podporu z projektu čerpat nebude.

 

Aktuality


19.11.2019

Vyhlášení výzvy č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV


Dne 19. listopadu 2019 byla vyhlášena výzva č. 55 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV. Bližší informace naleznete ZDE.


19.11.2019

Vyhlášení výzvy č. 56 – Inovační poptávka veřejného sektoru III


Dne 19. listopadu 2019 byla vyhlášena výzva č. 56 – Inovační poptávka veřejného sektoru III. Bližší informace naleznete ZDE.