Aktuality

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 23. 3. 2020   ***   Zrušení semináře pro žadatele ke zpracování CBA (výzvy 46 a 55)   ***   Zrušení seminářů pro žadatele k výzvám č. 46 a 47 (PO3)   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 4. 5. 2020 - ZDE   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE

Nejdůležitější změny v rámci verze 4.6 jsou následující:

 • Doplněna nová příloha žádosti o podporu jako bod č. 25 – prohlášení o naplnění definice MSP
 • Odstraněno prohlášení k bezdlužnosti a bezúhonnosti při podpisu smlouvy
 • Doplněno, že v rámci ex-ante kontroly může ŘO požadovat další doklady, např. k prokázání toho, že žadatel není podnikem v obtížích
 • Úprava postupu pro informování žadatelů v případě náhradních projektů
 • Doplněno, že podmínka pro zahájení projektu neplatí pro náhradní projekty
 • Doplněn postup pro podání žádosti o přezkum při zpětvzetí
 • Doplněna kapitola s informacemi o zákazu dvojího financování
 • Doplněna pravidla pro způsobilost některých náhrad mzdy/platu
 • Doplněno, že nemovitost nesmí být zatížena jen závazky, které s projektem nesouvisí
 • Změna limitů u zadávání veřejných zakázek
 • Odstraněna kategorie do 500 tis. Kč, tzn. postup sjednocen dle pravidel pro kategorii do 2 mil. Kč
 • Doplněna podmínka, že v případě SOHZ je nutné, aby došlo k registraci sociální služby do 3 měsíců od ukončení realizace
 • U závěrečné žádosti o platbu dochází k případnému snížení dotace, nicméně příjmy je třeba vykazovat průběžně

Aktuality


25.3.2020

38. výzva – schválení projektů v ZHMP


38. výzva – schválení projektů v ZHMP


25.3.2020

Informace pro příjemce ke koronavirové situaci


Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE