Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Detekce vozidel s nadměrnými emisemi částic

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0001131
Zaměření projektu:Cílem tohoto projektu je stanovení kritérií identifikující vozidla v nevyhovujícím technickém stavu, která by měla být za pomoci výše uvedeného systému měření nalezena, a následně buď opravena do bezproblémového stavu anebo vyloučena z provozu. Vedlejším cílem je záměr dát do rukou správě/policii nástroj pomocí kterého je detekce vysoké koncentrace emisí možná.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:57 271 400,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.12.2018
Datum ukončení projektu: 31.5.2021

WWW:https://www.praha.eu

Cílem projektu je navrhnout zařízení schopné detekovat vozidla s nefunkčním filtrem částic jak bezkontaktně, pomocí aparatury umístěné v těsné blízkosti komunikace nebo v měřicím vozidle, tak během fyzické kontroly vozidla na kontrolním stanovišti, kterým může být pracoviště analogické stanici technické kontroly nebo stanici měření emisí nebo autodílny, ale rovněž stanoviště zřízené v těsné blízkosti komunikace, obdobné stanovišti, kde policie kontroluje například hloubku dezénu pneumatik.