Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Dětská skupina Zelenečská, Městská část Praha 14

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000629
Zaměření projektu:V rámci projektu bude zřízeno/provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce, doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od jeho narození, resp. 1 roku či 3 let věku do zahájení školní docházky.
Žadatel:Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:2 854 356,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2018

WWW:www.ms-zelenecska.cz

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi