Kontakty

Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy: ZDE   ***   

Ing. Eva Lepšová

Oddělení:Oddělení projektů
Funkce:Projektová manažerka
Prioritní osa:2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
Adresa:MHMP, Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Kancelář:304
Email:eva.lepsova@praha.eu
Telefon:

236 003 932

Semináře


19.6.2019

Seminář pro příjemce – výzva č. 37 (PO4) – termín 19. 6. 2019


Seminář je určen pro příjemce OP PPR: 37. výzvy – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, za každého příjemce prosíme přihlašujte maximálně dva zástupce. Program: – pravidla OP PPR pro projekty v realizaci – finanční řízení projektů – vykazování indikátorů –

28.5.2019

Seminář pro žadatele k výzvě č. 49 III.


Seminář je určen potenciálním žadatelům o dotaci ve výzvě č. 49 vyhlášené v rámci Prioritní osy 4. Výzva č. 49 je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k