Aktuality

Funkčnost webu penizeproprahu.cz je v současné době omezena, pracujeme na nápravě a děkujeme za pochopení.

   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 24. 6. 2020 - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 25. 5. 2020 ZDE   ***   

Finální výsledky věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37

Dne 10. 5. 2019 byla u projektů předložených ve výzvě č. 37 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“ (z důvodu vypořádávání přezkumů). V této fázi bylo posuzováno celkem 197 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady ze žádosti 460 033 422,97 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 142 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady ze žádosti 339 937 890,07 Kč.

U projektů, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, se v současné době dokončuje ex-ante kontrola před podpisem smlouvy.  U některých projektů již došlo ke krácení finančních prostředků – tzn., že k financování je doporučeno celkem 142 projektů v maximální výši požadované podpory 336,43 mil. Kč. Alokace výzvy je však pouze 200 mil. Kč. Do vyčerpání alokace je možné podpořit 81 projektů, zbylých 61 projektů je zařazeno do zásobníku.

Finální výsledky věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37

Předpokládáme schválení projektů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 23. 5. 2019.

První finanční prostředky (první záloha) mohou být vyplaceny po schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy a uzavření smlouvy o financování (do 30 dnů od uzavření smlouvy o financování).

Aktuality


1.6.2020

Nefunkční web


Funkčnost webu penizeproprahu.cz je v současné době omezena, pracujeme na nápravě a děkujeme za pochopení.


1.6.2020

55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí


55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí na 24. 6. 2020 – ZDE