Pro žadatele

Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN na podporu MSP prostřednictvím zvýhodněných úvěrů na financování inovativních projektů na území Prahy. Více ZDE.   ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3)   ***   

Harmonogram výzev na rok 2019


Harmonogram výzev na rok 2019 – verze č. 2 platná od 19. 2. 2019

Provedené změny v harmonogramu:

Vyřazení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3). Důvodem pro toto odložení je probíhající kontrola implementace prioritní osy 3 a jejího věcného zaměření. Jakmile bude kontrola ukončena, výzvy budou zařazeny zpět do harmonogramu výzev.

– Posunutí vyhlášení výzev č. 51 a 52 (PO4) z 20. 2. 2019 na 19. 3. 2019.


Předchozí verze harmonogramu výzev na rok 2019:

Harmonogram výzev na rok 2019 – verze č. 1 platná od 5. 11. 2018