Pro příjemce

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Dne 21. 6. vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3. Více info v rubrice Aktuality.   ***   Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018   ***   V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 19. 6. 2018)   ***   

Indikátory


Přehled indikátorů (příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce):

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.3 (aktuální verze platná od 3. 5. 2018)

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.2 (aktuální verze platná od 12. 7. 2017)

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.1 (verze platná od 6. 6. 2017)

 

Hodnocení v oblasti inkluze – dotazník, pokyny k vyplnění (platné pro výzvy 28 a 41):

Hodnocení v oblasti inkluze – MŠ

Hodnocení v oblasti inkluze – ZŠ

Hodnocení v oblasti inkluze – SŠ

Hodnocení v oblasti školy – doporučený postup OP PPR

 

Hodnocení v oblasti inkluze – dotazník, pokyny k vyplnění (platné pro výzvy 2 a 21):

Hodnocení v oblasti inkluze MŠ

Hodnocení v oblasti inkluze SŠ

Hodnocení v oblasti inkluze ZŠ

Hodnocení v oblasti školy doporučený postup

 

Karty účastníků:

Karta účastníka – dospělí (aktuální verze 3.0, platná od 25. 5. 2018)

Karta účastníka nezletilí (verze 3.0, platná od 25. 5. 2018)

 

 

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů:

Aktuální pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu naleznete zde.