Pro příjemce

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání   ***   Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35     ***   Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 34     ***   Dne 24.7.2018 byla schválena revize č. 2 OP PPR   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 8. 8. 2018)   ***   

Indikátory


Přehled indikátorů (příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce):

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.3 (aktuální verze platná od 3. 5. 2018)

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.2 (aktuální verze platná od 12. 7. 2017)

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.1 (verze platná od 6. 6. 2017)

 

Hodnocení v oblasti inkluze – dotazník, pokyny k vyplnění (platné pro výzvy 28 a 41):

Hodnocení v oblasti inkluze – MŠ

Hodnocení v oblasti inkluze – ZŠ

Hodnocení v oblasti inkluze – SŠ

Hodnocení v oblasti školy – doporučený postup OP PPR

 

Hodnocení v oblasti inkluze – dotazník, pokyny k vyplnění (platné pro výzvy 2 a 21):

Hodnocení v oblasti inkluze MŠ

Hodnocení v oblasti inkluze SŠ

Hodnocení v oblasti inkluze ZŠ

Hodnocení v oblasti školy doporučený postup

 

Karty účastníků:

Karta účastníka – dospělí (aktuální verze 3.0, platná od 25. 5. 2018)

Karta účastníka – dospělí (česko-anglická verze 3.0, platná od 25.5.2018)

Karta účastníka nezletilí (verze 3.0, platná od 25. 5. 2018)

 

 

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů:

Aktuální pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektu naleznete zde.