Aktuality

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 23. 3. 2020   ***   Zrušení semináře pro žadatele ke zpracování CBA (výzvy 46 a 55)   ***   Zrušení seminářů pro žadatele k výzvám č. 46 a 47 (PO3)   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 4. 5. 2020 - ZDE   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Informace pro příjemce ke koronavirové situaci

Jako Řídicí orgán OP PPR jsme si vědomi, že mnoha příjemcům v souvislosti s opatřeními Vlády v rámci boje s novým koronavirem vznikají problémy, nezpůsobilé výdaje či zpoždění v realizaci, která nebyla zaviněna samotnými příjemci. V současné době probíhají jednání s Evropskou komisí, která vede Ministerstvo pro místní rozvoj, jak budeme k těmto problémům a jejich způsobilosti nově přistupovat. Předpokládáme zejména prodlužování realizace projektů, kde to bude třeba.

Jakmile budeme mít více informací, budeme Vás informovat a za ŘO přijmeme taková opatření, která nám dovolí aktualizovaná metodika. V současné době doporučujeme, aby se příjemci pokusili minimalizovat nezpůsobilé výdaje, tzn. u dodavatelských smluv, jež lze bez sankce vypovědět nebo pozastavit, tak učinit. U veškerých stornopoplatků, nebo podobných výdajů, zaznamenávejte okolnosti jejich vzniku, aby se daly vhodně doložit. Za normálního stavu jsou tyto výdaje nezpůsobilé, ale předpokládáme, že v budoucnu mohou být v souvislosti s koronavirovou krizí uznatelné.

Věříme, že centrální přístup bude racionální, vstřícný vůči Vám, našim příjemcům a co nejšetrnější, konkrétní opatření nelze ovšem v tuto chvíli předjímat. Prosíme proto o strpení a trpělivost.

Naši pracovníci jsou Vám i nadále k dispozici na kontaktech uvedených zde http://penizeproprahu.cz/kontakty/

Přejeme Vám pevné zdraví!

Aktuality


25.3.2020

38. výzva – schválení projektů v ZHMP


38. výzva – schválení projektů v ZHMP


25.3.2020

Informace pro příjemce ke koronavirové situaci


Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE