Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 25. 5. 2020 ZDE   ***   

Komunitní centrum pro integraci moldavské menšiny

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000161
Zaměření projektu:Primárním záměrem projektu je pomáhat moldavské menšině, aby na základě jejich vzdělání a praxe se mohli ucházet o kvalifikovanou a odpovídající práci v ČR, bez toho aniž by museli měnit své občanství, případně se dostávat do dluhové neschopnosti.
Žadatel:Asociace na pomoc Moldavanů z.s.
Partner:
Výše schválené podpory:6 805 430,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2016

WWW:www.ap-moldova.cz

Cílem projektu je zřízení a provoz komunitního centra pro cizince moldavské národnosti, vytvoření poradenského centra a zároveň prostřednictvím kulturního komunitního centra nastavit efektivní cestu pro plnou integraci cílové skupiny do většinové společnosti.