Aktuality

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 11. 7. 2018   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   

Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3

Dne 21. 6. 2018 vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, verze 4.3. Metodický dopis je publikován v sekci Dokumenty – Pravidla pro žadatele a příjemce jako Rozhodnutí č. 2/2018 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3.

Hlavní oblasti úpravy metodickým dopisem:

1. V kapitole 25.2 Příjmy projektů mimo čl. 61 obecného nařízení se upravují a upřesňují povinnosti a pravidla pro jiné peněžní příjmy.

2. Doplnění důvodu, kterým je možné prodloužení lhůty pro realizaci projektu v kap. 11.3.3 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu / Maximální doba realizace projektu.

3. Vypuštění Přílohy č. 8 z Pravidel pro žadatele a příjemce.

Aktuality


12.7.2018

Semináře pro příjemce 20. výzvy


Semináře pro příjemce 20. výzvy, více informací ZDE