Aktuality

Posunutí vyhlášení výzev č. 51 a 52 (PO4)   ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3)   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. ledna 2019 schválilo poskytnutí podpory druhému projektu předloženého v rámci 42. výzvy.   ***   Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+, více informací ZDE   ***   

Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3

Dne 21. 6. 2018 vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, verze 4.3. Metodický dopis je publikován v sekci Dokumenty – Pravidla pro žadatele a příjemce jako Rozhodnutí č. 2/2018 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3.

Hlavní oblasti úpravy metodickým dopisem:

1. V kapitole 25.2 Příjmy projektů mimo čl. 61 obecného nařízení se upravují a upřesňují povinnosti a pravidla pro jiné peněžní příjmy.

2. Doplnění důvodu, kterým je možné prodloužení lhůty pro realizaci projektu v kap. 11.3.3 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu / Maximální doba realizace projektu.

3. Vypuštění Přílohy č. 8 z Pravidel pro žadatele a příjemce.