Aktuality

Byl schválen harmonogram výzev pro rok 2019, blíže ZDE.   ***      ***   Posunutí vyhlášení výzvy č. 49 (PO4). Více informací ZDE   ***   Dne 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, více informací ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 11. 11. 2018)     ***   

Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3

Dne 21. 6. 2018 vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, verze 4.3. Metodický dopis je publikován v sekci Dokumenty – Pravidla pro žadatele a příjemce jako Rozhodnutí č. 2/2018 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3.

Hlavní oblasti úpravy metodickým dopisem:

1. V kapitole 25.2 Příjmy projektů mimo čl. 61 obecného nařízení se upravují a upřesňují povinnosti a pravidla pro jiné peněžní příjmy.

2. Doplnění důvodu, kterým je možné prodloužení lhůty pro realizaci projektu v kap. 11.3.3 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu / Maximální doba realizace projektu.

3. Vypuštění Přílohy č. 8 z Pravidel pro žadatele a příjemce.

Aktuality


9.11.2018

Schválení harmonogramu výzev pro rok 2018


Byl schválen harmonogram výzev pro rok 2019, blíže ZDE.