Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 18. 5. 2020 ZDE   ***   

Moderní technologie pro rozvoj klíčových kompetencí – ZŠ U Krčského lesa

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000514
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky žáků ZŠ U Krčského lesa rostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, matematická a finanční gramotnost a zároveň rozvoj schopnosti práce s digitálními technologiemi v návaznosti na tyto klíčové kompetence.
Žadatel:ZŠ U Krčského lesa
Partner:-
Výše schválené podpory:1 437 474,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2018

WWW:www.zsukrcskeholesa.cz

Cílem projektu je zkvalitnění výuky žáků Základní školy U Krčského lesa prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí.