Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 18. 5. 2020 ZDE   ***   

Modernizace zařízení – 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000549
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vybudování 3D učebny (3D modelování a scanování), která bude využívána pro realizované obory Informační technologie (předměty multimédia, grafika, grafické systémy, technická dokumentace), autotronik (předměty technická dokumentace, informační a komunikační technologie) a nový obor multikulturní média. Tato učebna bude využívána celou kapacitou školy.
Žadatel:Střední škola automobilní a informatiky
Partner:-
Výše schválené podpory:2 491 433,47 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:www.skolahostivar.cz

Cílem projektu je vybudování specializované odborné učebny vč. zajištění výukových pomůcek. To povede ke zatraktivnění technických oborů, zvýšení konkurenceschopnosti školy v oboru, zkvalitnění výuky o potřebné technické prvky a rozvoj klíčových kompetencí studentů v oboru.