Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 18. 5. 2020 ZDE   ***   

Modernizace zařízení a vybavení MŠ a ZŠ při Nemocnici na Bulovce

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000427
Zaměření projektu:Projekt v maximální míře podpoří začlenění dětí do procesu výuky na úrovni MŠ a ZŠ. Dojde k posílení a rozvoji klíčových kompetencí prostřednictvím realizace průřezových témat v návaznosti na nově pořízené vybavení dětských oddělení. Cílem projektu je modernizace 6 učeben na 6 odděleních pro celkem 2000 žáků/rok. Bude pořízeno ptačí krmítko a ptačí budky vč. zázemí pro vyhodnocování dat, herna a koutky pro rozvoj polytechnických dovedností, vizualizér, pomůcky pro EVVO a VUR atd.
Žadatel:Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2
Partner:-
Výše schválené podpory:3 364 537,66 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.skolabulovka.cz

Cílem projektu je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a k podpoře společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.