Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000539
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol v podobě investice do infrastruktury pro výchovu a zkvalitnění vzdělávání. Hlavním cílem projektu je pořízení nového vybavení do mateřských škol na území MČ Prahy 14 se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností žáků. Realizace projektu umožní vybudovat 3 nové venkovní polytechnické učebny v zahradách MŠ Vybíralova, MŠ Šebelova a MŠ Gen. Janouška.
Žadatel:Městská část Praha 14
Partner:-
Výše schválené podpory:7 176 041,66 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:www.praha14.cz

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení vybraných mateřských škol na území MČ Prahy 14. Modernizace zařízení a pořízení nového vybavení bude zaměřeno na rozvoj polytechnických dovedností žáků. Plánovaný projekt umožní ve vybraných školách vybudovat prostory s novým vybavením.