Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 18. 5. 2020 ZDE   ***   

Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice včetně zajištění konektivity

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000433
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na vybudování učebny pro jazykovou výuku včetně práce s digitálními technologiemi, vybudování dvou učeben pro výuku přírodních věd včetně práce s digitálními technologiemi, zkvalitnění konektivity školy, navázání a spoluprace s dalšími školami, realizací vlastního projektu.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
Partner:-
Výše schválené podpory:2 055 610,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.zsradlicka.cz

Cílem projektu je rozvoj přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků Základní školy Radlická a dalších spolupracujících škol.