Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 25. 5. 2020 ZDE   ***   

Můj úspěch ? sociální podnik pro (re)start života

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000591
Zaměření projektu:Záměrem obecně prospěšné společnosti je vytvoření sociálního podniku jako rekvalifikační centra pro zvyšování odborné kvalifikace osob s handicapem. Cílem je zvyšovat uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce prostřednictvím vzdělávání a zaměstnávání. Sociální podnik bude zaměřený na vznik PR agentury a DTP studia -multimédií, grafické tvorby,propagace a on-line marketingu.
Žadatel:Regionpartner /centrum pomoci regionům/, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:3 986 226,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.11.2017

WWW:www.regionpartner.cz

Dlouhodobým cílem sociálního podniku je vytvořit funkční centrum veřejně prospěšného podnikání (sociálního podniku) v oblasti grafiky, služby v oblasti internet marketingu: SEO, copywriting, správa PPC kampaní, e-mail marketing, včetně poradenství, nastavení a správy komplexních kampaní atd. Jako doplňové služby bude sociální podnik poskytovat služby natáčení videoživotopisů, videodotazníků a dokumentárních videozáznamů, výukové videozáznamy, reklamní a propagační spoty atd. Poskytnout tak práci zdravotne hendicapovanym lidem. V rámci projektu vzniknou 3 pracovní místa.