Aktuality

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Navýšení alokace výzvy č. 42

Rada hl. m. Prahy schválila dne 27. 1. 2020 revokaci výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Tato revize nabývá účinnosti od 27. 1. 2020.

Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy z 21 000 000 Kč na 89 654 648 Kč. Řídicí orgán v této výzvě eviduje výrazný převis požadovaných prostředků nad celkovou alokací výzvy. Možnost navýšení alokace výzvy byla již uvedena přímo v textu výzvy, část 3.1 Alokace výzvy. Nízké čerpání finančních prostředků v předchozí výzvě č. 22, která byla stejného zaměření jako výzva č. 42, umožňuje navýšení alokace výzvy č. 42.

Aktuality


18.2.2020

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR


Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE