Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Odborná učebna přírodních věd

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000503
Zaměření projektu:Projekt navazuje na neinvestiční projekt podpořený komplementárně z ESF. Realizace projektu přispěje ke zvýšení kvality základního vzdělávání v oblasti přírodních věd s využitím digitálních technologií na území MČ Praha 17. Smyslem a cílem projektu je v souladu se Školním vzdělávacím programem a zaměřením školy propojit výuku přírodních věd pomocí nejmodernějších 3D technologií a vytvořit pro cílové skupiny interaktivní a podnětné prostředí. Škola díky projektu zvýší svoji konkurenceschopnost.
Žadatel:Základní škola  Jana  Wericha, Praha  -  Řepy,  Španielova  19/1111, příspěvková  organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:1 867 558,80 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2018

WWW:www.zs-jana-wericha.cz

Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání v Městské části Praha 17, aby žákům základní školy byl umožněn rozvoj v klíčových kompetencích potřebných pro jejich další studium a uplatnění v praxi.