Pro příjemce

Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN na podporu MSP prostřednictvím zvýhodněných úvěrů na financování inovativních projektů na území Prahy. Více ZDE.   ***   

Ostatní


Proof of Concept_Analýza proveditelnosti (vzor pro zpracování analýzy, která je jedním z výstupů 1. fáze projektů PoC)

Interní fakturace v projektech OP PPR (informace k prokazování nákladů prostřednictvím interních faktur organizace příjemce podpory)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (pomůcka pro vymezení přímých a nepřímých nákladů)

Pokyny k žádosti o změnu v IS KP14+  (návod pro zpracování a podání žádosti o změnu v realizaci projektu)

Pokyny pro veřejné zakázky v IS KP14+  (návod pro administraci veřejných zakázek) – platnost od března 2019

Postup instalace nového pluginu pro elektronický podpis

Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování projektu

Prohlášení o zdrojích financování

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) 1407/2013

Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v OP PPR, listopad 2018


DOKUMENTY PRO REALIZACI PROJEKTŮ VE 28. A 49. VÝZVĚ


OP PPR – čestné prohlášení ředitele školy (obecné za školu)

OP PPR – čestné prohlášení ředitele školy (pro konkrétní aktivitu)

 

1.1.1_2.1.1_DA_IP_Postup dokladování PN nebo OČR_verze 1.1

1.1.1_2.1.1_DA_IP_Čestné prohlášení PN nebo OČR_verze 1.1

1.1.1_2.1.1_DA_IP_Výpočet krácení jednotky PN nebo OČR_verze 1.1

1.1.1_2.1.1_DA_IP_Výpočet krácení jednotky PN nebo OČR_verze 1.1 (výzva č. 49)

2.1.1_2.1.2_INTERKULTURNÍ PRACOVNÍK Zpráva ze setkání IP s klientem_verze 1.1

2.2.1_ČDJ pro MŠ_Třídní kniha a Záznam docházky_1.1

2.2.2_ČDJ pro ZŠ a SŠ_Třídní kniha a Záznam docházky_1.1

2.2.3_PRÁZDNINOVÝ KURZ ČDJ_Třídní kniha a Záznam docházky_1.1

2.3.1 DOUČOVÁNÍ Třídní kniha a Záznam docházky 1.1

3.1.1_3.1.2_PROJEKTOVÁ VÝUKA Zpráva z aktivity_verze 1.1

3.1.3_PROJEKTOVÁ VÝUKA Zpráva z aktivity_verze 1.1

3.1.4_PROJEKTOVÁ VÝUKA Zpráva z aktivity_verze 1.1

3.1_4.1_4.2_DVPP_PROJEKTY_STÁŽE_Portofolio pedagoga_verze 1.1

3.1_4.1_4.2_DVPP_PROJEKTY_STÁŽE_Souhrnný záznam pro ZoR_verze 1.1

4.2.1_STÁŽE_Dohoda o programu stáže mezi domácí a hostitelskou školou_verze 1.1

4.2.1_STÁŽE_Dohoda o programu stáže mezi domácí a hostitelskou školou_CZ_EN_verze 1.1

4.2.1_STÁŽE_Čestné prohlášení ředitele školy_stáže pedagogických pracovníků_verze 1.1

4.2.1_STÁŽE_Zpráva ze stáže_verze 1.1

5.1_ODBORNÉ SETKÁNÍ_Presenční listina ze setkání s rodiči_1.1

5.2_KOMUNITNÍ SETKÁNÍ_Písemné zhodnocení_verze 1.1

5.2_KOMUNITNÍ SETKÁNÍ_Presenční listina_1.1

5.3.1_KLUB_Třídní-kniha-a-Záznam-docházky

5.3.1_KLUB_Třídní kniha a Záznam docházky_1.1 (upravené formátování)