Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000376
Zaměření projektu:Realizací projektu dojde k podpoře transferu unikátních a inovativních technologií do organizací v samosprávě Hlavního města Prahy. Taktéž dojde k posílení a rozvoji regionálních služeb v oblasti zdravotnictví a pečovatelské péče. Další změnou bude zlepšení a zkvalitnění životního stylu obyvatel. Unikátní a inovativní produkty budou především zaměřeny na současný problém obyvatel využívající výše zmíněných služeb. Produkty budou orientovány na podporu imunitního systému a na epigeneticky aktivní doplňky stravy, které jsou v současné době velice žádané i ve světovém měřítku. Další orientací produktů budou inovativní obvazové materiály, které budou sloužit obyvatelům při problémech, kdy dochází k tvorbě proleženin.
Žadatel:Univerzita Karlova
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):19 849 545,70 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 31.12.2019

WWW:http://www.lf1.cuni.cz

Cílem předkládaného projektu je rozšíření a podpora transferu technologií a znalostí na 1. LF UK ověřením 4 komercializačních konceptů: (1) Inovativní epigenetický doplněk stravy pro seniory na území Hlavního města Prahy, (2) Inovativní obvazy/náplasti pro prevenci proleženin zejména v LDN na území Hlavního města Prahy, (3) Doplňky stravy pro podporu imunitního systému využitelných v sociální a zdravotní péči Hlavního města Prahy, (4) Telemedicínský systém pro podporu léčby hypertenze.