Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

PoC komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA II

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369
Zaměření projektu:Projekt navazuje na obdobný projekt realizovaný v rámci výzvy č. 7 OP PPR. Cílem projektu je prověrka aplikačního potenciálu 3 konceptů zaměřených na (1) výchovu a vzdělávání, (2) ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch a (3) sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování.
Žadatel:ILA, s.r.o.
Partner:Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)
Výše schválené podpory:13 207 787,92 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:https://www.ila.cz

Cílem projektu je prověření 3 komercializačních záměrů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA a jejího partnera (NUDZ) formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“.