Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Podpora inkluze dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000336
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na podporu integrace nezletilých cizinců ve vzdělávacím procesu a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, kteří s těmito žáky pracují. Podpora bude cílovým skupinám poskytována prostřednictvím klíčových aktivit v rámci tématu II. Komunitní aktivity a integrace dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit a III. Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání.
Žadatel:Poradna pro integraci, z. ú.
Partner:-
Výše schválené podpory:2 823 850,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://p-p-i.cz/

Cílem projektu je posílení inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem ve školní výuce a v přijímající společnosti obecně.