Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Podpora inkluze v Mateřské škole Praha 8 Chabařovická

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000654
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Projekt si klade tyto základní cíle:poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s OMJ, rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školky s rodičovskou veřejností, podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školky.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2
Partner:-
Výše schválené podpory:782 282,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 01.09.2018
Datum ukončení projektu: 31.08.2020

WWW:www.chabarovicka.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.