Realizované projekty

Upozorňuje na novou aktualitu k dopadu koronaviru na realizaci projektů, viz ZDE   ***   38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 30. 3. 2020   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 4. 5. 2020 - ZDE   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Pokročilé technologie pro bezpečnost potravin

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000832
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je ověření proveditelnosti 3 dílčích technologií biočipů pro detekci patogenů: (1) Vývoj biočipové technologie pro rychlou detekci v široké škále potravinových extraktů, (2) Vývoj biočipové technologie na detekci patogenních látek stejného typu v potravinách, (3) Vývoj biočipové technologie pro detekci různých patogenních látek (bakterie, toxiny) v potravinách.
Žadatel:Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Partner:-
Výše schválené podpory:12 913 429,98 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 30.6.2021

WWW:https://www.fzu.cz

Projekt je tvořen 3 koncepty: (1) Vývoj biočipové technologie pro rychlou detekci v široké škále potravinových extraktů – má za cíl otestovat zařízení pro rychlou detekci přímo v terénu v širokém spektru vzorků z potravin. (2) Vývoj biočipové technologie na detekci patogenních látek stejného typu v potravinách – zaobírá se zařízením pro detekci jedné konkrétní skupiny patogenů. (3) Vývoj biočipové technologie pro detekci různých patogenních látek (bakterie, toxiny) v potravinách – zaobírá se zařízením pro detekci kombinující detekci bakterií a toxinů dohromady.