Tiskové zprávy

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Pražští radní odsouhlasili podporu dětských skupin a modernizaci učeben

PRAHA, 16. ledna 2018

  • Rada hlavního města odsouhlasila a předkládá zastupitelstvu ke schválení 7 nových projektů v rámci OP PPR
  • Na podporu odsouhlasených projektů bude uvolněno 21,37 milionů korun
  • Žadatelé mohou i nadále předkládat projekty v rámci aktuálního harmonogramu výzev

 

Rada hlavního města Prahy dnes odsouhlasila podporu 7 projektům ze 2 různých výzev v rámci operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR). Obě výzvy se týkají prioritní osy Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Odsouhlasená dotace dosahuje celkové výše 21,37 milionů korun. Odsouhlasenými projekty jsou zakládané dětské skupiny a modernizace škol.

 

Magistrátu hlavního města Prahy bylo v rámci těchto 2 výzev předloženo celkem 173 žádostí o podporu z OP PPR. V rámci uvedených výzev operačního programu je alokováno 425 milionů korun, z toho 320 milionů již bylo schváleno na jednáních rady v průběhu roku 2017.

 

„Dynamika Operačního programu Praha – pól růstu pokračuje. Z celkově alokované částky výzev 20 a 22 se nám už teď podařilo vyčerpat více než tři čtvrtiny. Radě hlavního města Prahy jsme doporučili k podpoře 2 projekty na modernizaci učeben školských zařízení a vznik 5 dětských skupin,“ doplnila radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

 

Výzva 20 obsahuje celkem 146 žádostí, z nich dnes rada odsouhlasila 2. Aktuální dotace dosáhne částky 5 milionů korun. Celková suma pro projekty odsouhlasené v rámci této výzvy činí již 222 milionů korun.

 

Výzva s pořadovým číslem 22 obsahuje celkem 27 žádostí, doposud bylo odsouhlaseno 22 včetně 5 aktuálně předkládaných radě hlavního města. Těm dnes radní odsouhlasili celkovou podporu ve výši 164 milionů korun.

 


Ing. Mgr. Irena Ropková (ČSSD) je zastupitelkou a radní hlavního města Prahy. Do funkce byla zvolena 28. 4. 2016. Působí v oblasti školství a evropských fondů. Je členkou výboru pro sociální politiku a předsedkyní komise rady města pro udělování grantů na podporu vzdělávání.

Další informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách www.penizeproprahu.cz.


 

Pro více informací, prosíme, kontaktujte:

Patricie Holasová

+420 236 002 550

patricie.holasova@praha.eu

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa