Aktuality

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání   ***   Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35     ***   Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 34     ***   Dne 24.7.2018 byla schválena revize č. 2 OP PPR   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 8. 8. 2018)   ***   

Přechodné období pro vykazování indikátorů v ZoR v roce 2016

Údaje o dosažených hodnotách indikátorů týkajících se osob, které mají být do zpráv o realizaci projektu zapsány na základě evidence v IS ESF 2014+, nebudou příjemci vykazovat ve zprávách předkládaných nejpozději k 31. 12. 2016. Zprávy o realizaci projektu, které budou předloženy po tomto datu, musí obsahovat informaci o dosažených indikátorech týkajících se podpořených osob zpracovanou na základě evidence obsažené v IS ESF 2014+. U projektů, u kterých bude využito výše uvedené přechodné ustanovení, budou dosažené hodnoty vykázány až po doplnění všech příslušných údajů do IS ESF 2014+ v další předkládané zprávě o realizaci projektu.

Jako náhradu za chybějící hodnoty indikátorů doplní příjemce informaci o podpořených osobách k popisu klíčových aktivit (záložka Klíčové aktivity), uvede zejména:
– kolik osob vstoupilo do projektu,
– kolik osob překročilo bagatelní míru podpory, ve kterých klíčových aktivitách,
– kolik osob z projektu vystoupilo.

Indikátory, které příjemce edituje přímo v systému IS KP14+ prostřednictvím záložky indikátory, budou vykazovány beze změny.

Aktuality


7.8.2018

Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání


Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání


6.8.2018

Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35


Byla ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 35