Aktuality

*** 37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč ***   ***   Příjem žádostí o podporu v 32. výzvě byl ukončen, bližší informace ZDE.   ***      ***   Vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informací ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   

Přechodné období pro vykazování indikátorů v ZoR v roce 2016

Údaje o dosažených hodnotách indikátorů týkajících se osob, které mají být do zpráv o realizaci projektu zapsány na základě evidence v IS ESF 2014+, nebudou příjemci vykazovat ve zprávách předkládaných nejpozději k 31. 12. 2016. Zprávy o realizaci projektu, které budou předloženy po tomto datu, musí obsahovat informaci o dosažených indikátorech týkajících se podpořených osob zpracovanou na základě evidence obsažené v IS ESF 2014+. U projektů, u kterých bude využito výše uvedené přechodné ustanovení, budou dosažené hodnoty vykázány až po doplnění všech příslušných údajů do IS ESF 2014+ v další předkládané zprávě o realizaci projektu.

Jako náhradu za chybějící hodnoty indikátorů doplní příjemce informaci o podpořených osobách k popisu klíčových aktivit (záložka Klíčové aktivity), uvede zejména:
– kolik osob vstoupilo do projektu,
– kolik osob překročilo bagatelní míru podpory, ve kterých klíčových aktivitách,
– kolik osob z projektu vystoupilo.

Indikátory, které příjemce edituje přímo v systému IS KP14+ prostřednictvím záložky indikátory, budou vykazovány beze změny.

Aktuality


20.2.2018

37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč


*** 37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč ***