Aktuality

Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018   ***   V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 19. 6. 2018)   ***   

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018

V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 34 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v srpnu 2018, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v září 2018.

Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení, aby si žadatelé mohli postupně udělat určitou představu, jak si jejich projekt stojí. Na výzvu č. 34 je vyčleněno 200 millionů Kč, zájem ze strany žadatelů, kteří postoupili do věcného hodnocení, téměř trojnásobně převyšuje tuto alokaci (požadováno je 567 millionů Kč). Je tak pravděpodobné, že podporu nezískají všechny projekty, které překročí hranici 60 bodů. K podpoře budou vybrány projekty, na něž vyjde objem prostředků, které byly na výzvu č. 34 vyčleněny. Přednost mají žádosti o podporu, které během fáze věcného hodnocení získaly více bodů.

Na webových stránkách http://penizeproprahu.cz je od 12. června 2018 v sekci Aktuality jednou za 14 dnů (obvykle v úterý) zveřejňován aktuální stav s průběžnými výsledky věcného hodnocení jednotlivých projektů. Informace v příloze na konci tohoto článku zahrnují registrační čísla projektů, které postoupily do fáze věcného hodnocení, jejich výsledné bodové hodnocení a požadované celkové způsobilé výdaje. Uvedena je rovněž celková alokace výzvy č. 34 a celkový objem finančních prostředků požadovaných projekty, jež do věcného hodnocení postoupily.

Tyto informace nezakládají žádný právní nárok na poskytnutí podpory. Jaké projekty získají podporu, bude možné určit až po uzavření věcného hodnocení a na něj navazující ex-ante kontroly všech projektů.

První finanční prostředky (první záloha) mohou být vyplaceny po schválení projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy a uzavření smlouvy o financování. Termín úhrady záloh je na začátku roku vždy ovlivněn také schválením rozpočtu HMP. Veřejné rozpočty se uzavírají v prosinci a do jejich otevření, k němuž dochází obvykle v březnu, nelze vyplácet jakékoliv finanční prostředky.

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34

Aktuality


15.6.2018

Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+


Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality


12.6.2018

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018


Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018