Aktuality

55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 3. 6. 2020 - ZDE   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 30. 3. 2020   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51 k 27.01.2020

V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 51 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Níže v příloze zveřejňujeme informace zahrnující registrační čísla projektů, u kterých byla ukončena fáze věcného hodnocení, jejich výsledné bodové hodnocení a požadované celkové způsobilé výdaje. Uvedena je rovněž celková alokace výzvy č. 51 a celkový objem finančních prostředků požadovaných projekty, jež do věcného hodnocení postoupily. U projektů, které nejsou v dokumentu uvedeny, ještě nebyla ukončena fáze věcného hodnocení.

Průběžný-stav-věcného-hodnocení-projektů-předložených-do-výzvy-č.-51-k-27.-1.-2020

Aktuality


6.4.2020

55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí


55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí na 3. 6. 2020 – ZDE


1.4.2020

Aktualizace informací pro žadatele a příjemce ohledně dopadu koronaviru


Upozorňuje na novou aktualitu k dopadu koronaviru na realizaci projektů, viz ZDE