Realizované projekty

Upozorňujeme příjemce projektů v Prioritní ose 3 a 4, že od pátku 15. 11. 2019 od 17 hod do neděle 17. 11. 2019 do 24 hod bude portál ESF včetně IS ESF 2014+ nedostupný. Více zde.   ***   Harmonogram pro rok 2020 je nově zveřejněn zde.   ***   Aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2019, více zde.   ***   

Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000608
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rozšíření stávajících prostorů podnikatelského inkubátoru a ty budou vybaveny moderními technologiemi nabízejícími inspirativní prostředí pro podnikání. Osobám z cílové skupiny bude kromě získání významného know-how v oblasti podnikání umožněno konzultovat postupy a výsledky jejich práce s experty z praxe. Tím, že Point One rozšíří a zkvalitní své služby, sníží se bariéry vstupu do oblasti obchodních aktivit pro začínající podnikatele. Dojde ke zvýšení procenta úspěšně inkubovaných firem, k nárůstu nových pracovních míst a v praxi budou uplatněny inovativní nápady a přístupy.
Žadatel:Česká zemědělská univerzita v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:26 588 499,01 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení programu: 1. 3. 2018
Datum ukončení programu: 28. 2. 2021

WWW:www.czu.cz

Cílem projektu je odstranit bariéry startu podnikání studenta/absolventa ČZU prostřednictvím rozšíření jeho znalostí a dovedností nabídkou vzdělávacích aktivit a couchingu poskytovaných v zázemí podnikatelského inkubátoru.