Realizované projekty

Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE   ***   Dne 18. února 2020 byly vyhlášeny výzvy č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Dne 27. 1. 2020 schválila Rada hl. m. Prahy navýšení alokace výzvy č. 42 - Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.   ***   

Rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU Point One

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000608
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rozšíření stávajících prostorů podnikatelského inkubátoru a ty budou vybaveny moderními technologiemi nabízejícími inspirativní prostředí pro podnikání. Osobám z cílové skupiny bude kromě získání významného know-how v oblasti podnikání umožněno konzultovat postupy a výsledky jejich práce s experty z praxe. Tím, že Point One rozšíří a zkvalitní své služby, sníží se bariéry vstupu do oblasti obchodních aktivit pro začínající podnikatele. Dojde ke zvýšení procenta úspěšně inkubovaných firem, k nárůstu nových pracovních míst a v praxi budou uplatněny inovativní nápady a přístupy.
Žadatel:Česká zemědělská univerzita v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:26 588 499,01 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení programu: 1. 3. 2018
Datum ukončení programu: 28. 2. 2021

WWW:www.czu.cz

Cílem projektu je odstranit bariéry startu podnikání studenta/absolventa ČZU prostřednictvím rozšíření jeho znalostí a dovedností nabídkou vzdělávacích aktivit a couchingu poskytovaných v zázemí podnikatelského inkubátoru.