Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Rozvoj sociálního podnikání v Mango Celer s.r.o.

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000165
Zaměření projektu:Záměrem žadatele je vybudovat unikátní administrativní „Back Office“ podpůrné centrum, které by své služby poté poskytovalo dále především makléřským a pojišťovacím společnostem. Žadatel v sociálním podniku plánuje zaměstnat na poloviční úvazek celkem 14 osob se zdravotním postižením, které projdou souborem školení v oblasti financí k získání odborných znalostí potřebných pro výkon daného pracovního místa. Získání práce u dané cílové skupiny často vede ke zvýšení vlastní sebedůvěry a k postupnému začlenění se do blízkého pracovního kolektivu. Výše finančního zabezpečení "bez zaměstnání" je základním motivačním prvek klienta ke vstupu do projektu. Zaměstnání musí převýšit výši sociálních dávek klienta nebo řešit jeho obvyklou předluženost či popř. jiný problém.
Žadatel:Mango Celer s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):5 229 400,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.mango-celer.cz

Obsahem projektu „Rozvoj sociálního podnikání v Mango Celer s.r.o.“ je založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit se zaměřením na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných.