Realizované projekty

Posunutí vyhlášení výzev č. 51 a 52 (PO4)   ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3)   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. ledna 2019 schválilo poskytnutí podpory druhému projektu předloženého v rámci 42. výzvy.   ***   Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+, více informací ZDE   ***   

Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000606
Zaměření projektu:Projekt má za cíl prohloubit a zkvalitnit portfolio služeb poskytovaných inkubátorem xPORT VŠE směrem k inovačním podnikům a zajistit tak dlouhodobou prosperitu a udržitelnost služeb xPORT VŠE. Díky zkvalitnění služeb xPORT nabízených směrem k inovačním projektům bude navýšen počet kvalitních projektů využívajících inkubačního programu a dalších služeb xPORT VŠE, což mimo jiné povede k maximálnímu využití nově zmodernizovaných a rozšířených prostor xPORT.
Žadatel:Vysoká škola ekonomická v Praze
Partner:ILA, s.r.o.
Výše schválené podpory:21 831 637,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.3.2018
Datum ukončení projektu: 28.2.2021

WWW:https://www.vse.cz

Projekt je tvořen 4 koncepty a soustředí se na specializované a personalizované služby poskytované inovačním podnikům – mentoring v různých oblastech, poradenství při zprostředkování financování, komercializace vědeckých projektů, business model, analýza trhu a další.