Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000606
Zaměření projektu:Projekt má za cíl prohloubit a zkvalitnit portfolio služeb poskytovaných inkubátorem xPORT VŠE směrem k inovačním podnikům a zajistit tak dlouhodobou prosperitu a udržitelnost služeb xPORT VŠE. Díky zkvalitnění služeb xPORT nabízených směrem k inovačním projektům bude navýšen počet kvalitních projektů využívajících inkubačního programu a dalších služeb xPORT VŠE, což mimo jiné povede k maximálnímu využití nově zmodernizovaných a rozšířených prostor xPORT.
Žadatel:Vysoká škola ekonomická v Praze
Partner:ILA, s.r.o.
Výše schválené podpory:21 831 637,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.3.2018
Datum ukončení projektu: 28.2.2021

WWW:https://www.vse.cz

Projekt je tvořen 4 koncepty a soustředí se na specializované a personalizované služby poskytované inovačním podnikům – mentoring v různých oblastech, poradenství při zprostředkování financování, komercializace vědeckých projektů, business model, analýza trhu a další.