Aktuality

Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy: ZDE   ***   

Schválené projekty 17. a 22. výzvy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy 23. února schválilo poskytnutí podpory některým projektovým záměrům předloženým v rámci sedmnácté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V oblasti „Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení“ tak získá podporu celkem osm projektů žadatelů převážně z řad městských částí hlavního města Prahy. Vybrané projekty, které úspěšně prošly hodnocením, jsou zaměřeny především na vznik komunitních center a rozvoj sociálního bydlení. Podpora z Operačního programu Praha – pól růstu ČR dosáhne v tomto případě celkové výše 53,8 mil. Kč.

Další projekty, které schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, byly předloženy v rámci dvaadvacáté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat také do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. V této výzvě byly zatím schváleny tři projekty zaměřené na provoz dětských skupin v Praze 9. Tyto projektové záměry Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří celkovou částkou 14,25 mil. Kč. Zájemci z řad žadatelů však mohou v rámci této výzvy podávat své žádosti o podporu až do 14. 12. 2017.

Aktuality


28.8.2019

Navýšení alokace 51. výzvy


Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy: ZDE