Aktuality

Upozorňujeme na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, dostupná je ZDE   ***   Dne 26. 9. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 49. Více informací ZDE   ***   Od 1. 10. 2019 je účinná nová verze Snížených odvodů, kterou naleznete v záložce „pro příjemce“.   ***   

Seminář PO4: Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost

Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele a příjemce prioritní osy 4 s názvem Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost.

Seminář se zaměří na hlavni aspekty multikulturního vzdělávaní, výchovy k demokracii a života v pluralitní společnosti. Budou diskutovaná témata jako konstruktivistický versus normativní přístup ke vzdělávání, kontextuální vzdělávání, universalismus versus partikularismus, otázky identity a kritické sebereflexe.

Součástí semináře budou příklady dobré praxe a inspirativních projektů ze zemí Evropské unie financovaných z EU programu (například program Evropa pro občany) a fondu – zejména Evropského sociálního fondu. Seminář bude sloužit jako inspirace pro připravované projekty v České republice v oblasti multikulturního vzdělávání.

Seminářem Vás bude provázet Pavel Tychtl z Generálního ředitelství pro komunikaci při Evropské komisi.

Seminář se bude konat 29. 4. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 201 Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1.

Aktuality


14.10.2019

Nová verze Přílohy č. 6 PpŽP – Přehled indikátorů


Upozorňujeme na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, dostupná je ZDE


1.10.2019

Ukončení příjmu žádostí o podporu v 49. výzvě


Dne 26. 9. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 49. Více informací ZDE