Semináře

Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN na podporu MSP prostřednictvím zvýhodněných úvěrů na financování inovativních projektů na území Prahy. Více ZDE.   ***   

Seminář PO4: Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost

Výzva:
Informace:Seminář se zaměří na hlavni aspekty multikulturního vzdělávaní, výchovy k demokracii a života v pluralitní společnosti. Budou diskutovaná témata jako konstruktivistický versus normativní přístup ke vzdělávání, kontextuální vzdělávání, universalismus versus partikularismus, otázky identity a kritické sebereflexe. Součástí semináře budou příklady dobré praxe a inspirativních projektů ze zemí Evropské unie financovaných z EU programu (například program Evropa pro občany) a fondu – zejména Evropského sociálního fondu. Seminář bude sloužit jako inspirace pro připravované projekty v České republice v oblasti multikulturního vzdělávání.   Seminářem Vás bude provázet Pavel Tychtl z Generálního ředitelství pro zaměstnanost,  sociální oblast a sociální začleňování při Evropské komisi. Seminář se bude konat 29. 4. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 201 Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1.
Stav:Stále volná místa!
Datum konání:29.4.2019 13:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Podporované aktivity:
Cílové skupiny:
Typy příjemců:
Kapacita:50
Obsazeno:43

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Nina Bořkovcová
  Programová manažerka
  nina.borkovcova@praha.eu
  Více ...

  Veronika Fialová
  Projektová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu
  Více ...

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu
  Více ...

  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu
  Více ...

  Kristýna Hulová
  Projektová manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu
  Více ...

  Gabriela Valová
  Projektová manažerka
  gabriela.valova@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář