Semináře

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Dne 21. 6. vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3. Více info v rubrice Aktuality.   ***   Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018   ***   V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 19. 6. 2018)   ***   

Seminář pro příjemce – výzva č. 21 (PO4) – termín 22. 2. 2018

Výzva: Výzva č. 21 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Informace:

Seminář je určen pro příjemce OP PPR v 21. výzvě, ve specifickém cíli 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Účast na semináři je omezena z kapacitních důvodů, prosíme, přihlašujte maximálně dva zástupce za organizaci.

Program: pravidla OP PPR pro projekty v realizaci, finanční řízení projektů, vykazování indikátorů, zpracování zpráv o realizaci a žádosti o platbu.

Seminář se bude konat od 9:00 do 13:00.

Stav:Stále volná místa!
Datum konání:22.2.2018 9:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
Finanční-řízení-projektu-Výběrové-řízení.pdf
Indikátory-Veřejná-podpora.pdf
Pravidla-programu-1.pdf
Zpráva-o-realizaci-Žádost-o-platbu.pdf
Dotazy-ze-semináře-1.pdf
Podporované aktivity:

Dle výzvy č. 21

Cílové skupiny:

Dle výzvy č. 21

Typy příjemců:

Dle výzvy č. 21

Kapacita:40
Obsazeno:29

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Martina Novotná
  Finanční manažerka
  martina.novotna@praha.eu
  Více ...

  Marie Borecká
  Finanční manažerka
  marie.borecka@praha.eu
  Více ...

  Markéta Bulířová
  Finanční administrátorka projektů
  marketa.bulirova@praha.eu
  Více ...

  Radovan Hlavík
  Finanční manažer
  radovan.hlavik@praha.eu
  Více ...

  Stanislav Troníček
  Finanční manažer
  stanislav.tronicek@praha.eu
  Více ...

  Aleš Veselý
  Finanční manažer
  ales.vesely@praha.eu
  Více ...

Přihlašovací formulář