Semináře

Avízo k prodloužení výzvy č. 30 - Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie - více v Aktualitách   ***   Dne 21. 6. vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3. Více info v rubrice Aktuality.   ***   Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+ naleznete v sekci Aktuality   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 20. 6. 2018   ***   V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 19. 6. 2018)   ***   

Seminář zpracování finanční části Studie proveditelnosti a modul CBA ve výzvě č. 36 a 37

Výzva: Výzva č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II
Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II
Informace:

Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37 seminář zaměřený na zpracování finanční části Studie proveditelnosti a modul CBA. Seminář se bude konat 30. listopadu 2017 od 14:00 do 15:30, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201.


Seminář je zaměřen na:
 •   vyplnění finanční části Studie proveditelnosti
(včetně vypracování Studie proveditelnosti pro žadatele s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč, kteří CBA nezpracovávají)
 •    zpracování Finanční analýzy a zjednodušené ekonomické analýzy v modulu CBA v MS2014+
(pro žadatele s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč)
Stav:Plně obsazeno!
Datum konání:30.11.2017 14:00
Místo konání:Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

Prezentace ke stažení:
prez_CBA_výzva_36_37.pdf

Podporované aktivity:

-

Cílové skupiny:

-

Typy příjemců:

-

Kapacita:45
Obsazeno:45

Kontaktní osoby tohoto semináře


  Lenka Pachlová
  Programová manažerka
  lenka.pachlova@praha.eu
  Více ...

  Nina Bořkovcová
  Projektová manažerka
  nina.borkovcova@praha.eu
  Více ...

  Jana Olíková
  Projektová manažerka
  jana.olikova@praha.eu
  Více ...

  Veronika Fialová
  Projektová manažerka
  veronika.fialova@praha.eu
  Více ...

  Martina Vošvrdová
  Projektová manažerka
  martina.vosvrdova@praha.eu
  Více ...

  Kristýna Hulová
  Projektová manažerka
  kristyna.hulova@praha.eu
  Více ...

Děkujeme za zájem, ale seminář je momentálně plně obsazen.