Aktuality

Dne 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, více informací ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 14. 10. 2018)     ***   

Semináře pro žadatele v Prioritní ose 4

Pro velký zájem byly přidány další termíny seminářů v Prioritní ose 4 v rámci Operačního programu – Praha pól růstu ČR:

18. 1. 2018 od 14:00 – seminář pro žadatele ke zpracování finanční části studie proveditelnosti a modul CBA ve výzvě č. 36 a 37 II.

25. 1. 2018 od 9:30 – seminář pro žadatele ve výzvě č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání III.

Místo konání: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1, zasedací místnost 201

 

Více informací o jednotlivých seminářích naleznete v sekci Výzvy a sekci Semináře.

 

Aktuality


10.10.2018

Nabytí účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek


Dne 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, více informací ZDE


8.10.2018

38. výzva – aktualizace informací (k 14. 10. 2018)


38. výzva – aktualizace informací (k 14. 10. 2018)