Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 23. 3. 2020   ***   Zrušení semináře pro žadatele ke zpracování CBA (výzvy 46 a 55)   ***   Zrušení seminářů pro žadatele k výzvám č. 46 a 47 (PO3)   ***   55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 4. 5. 2020 - ZDE   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Stavební úpravy ZŠ Loučanská č. p. 1112/3 – Nástavba dílen

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000087
Zaměření projektu:Jedná se o stavební úpravy a nástavbu objektu Základní školy na adrese Loučanská 1112/3 v Praze 16 - Radotín. Díky rekonstrukci dojde k navýšení kapacity a zkvalitnění základního vzdělávání. Celkem bude kapacita navýšena o 120 nových žáků základní školy. Stávající prostory jsou využívány jako školské zařízení, využití se nemění. Celkem budou prostory ZŠ rozšířeno o 508,2 m2, celkem 4 nové třídy.
Žadatel:Městská část Praha 16, Radotín, Václava Balého 23/3, Praha 16
Partner:ne
Výše schválené podpory:15 117 420 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2017

WWW:www.praha16.eu

– navýšení kapacity základní školy
– zkvalitnění základního vzdělávání
– dosažení rovného přístupu ke vzdělávání
– získání investice na základní škole
– zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– zohledňování individuálních potřeb žáků
– uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob, především dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (výtah a bezbariérovost)
– vytvoření nových tříd